Detall de l'absis de l'església de Santa Eulàlia, d'Erill la Vall

dissabte, 20 de febrer del 2010

Santa Cecília de Molló, Ripollés

 
L'església de Santa Cecília de Molló es troba situada al costat de llevant del poble de Molló, damunt un serrat situat en un vessant de la vall del Ritort.
Constitueix un edifici de mides considerables d'una sola nau. Está encapçalada a llevant-ponent per un absis semicircular molt desenvolupat encara que més estret que l'amplada de la nau.
El campanar és adossat a l'església pel costat de tramuntana i fruit de dues èpoques de construcció (S.XI-XII) Aquest campanar, a causa de la seva adaptació a la construcció primitiva, resulta  una mica petit de mides, al costat d'una església tan corpulenta com la de Molló.
Si seguim els tipus habituals de campanars de torre d'influència llombarda, també el de Molló acusa per l'exterior la separació de pisos per un fris de dents de serra i per arcuacions cegues.
 
Al mur de migjorn i al capdavall de la nau, a l'extrem que toca a ponent hi ha la porta d'entrada al temple. Aquesta porta ha estat dissenyada de manera que forma  tot un cos que surt del nivell exterior de la superficie del mur, entre dos peus drets que surten de la paret exterior del temple. Aquesta disposició dota aquest element d'una singular monumentalitat. 
Fora del coronament esculpit, aquest portal és pobre d'escultura. No hi ha capitells, ni columnes, ni timpà. L'ornamentació del portal és la que hom pot veure constantment a l'escola rosellonesa.

Detall del pany de la porta d'entrada

L'església de Santa Cecilia de Molló constitueix un magnífic exemplar de la persistència dels motius decoratius de l'arquitectura llombarda, en un edifici plenament integrat a les concepcions espacials i tecnològiques característiques del segle XII avançat.

L'absis

Detall de la petita finestra emmarcada amb decoració de dents de serra

Santa Cecília de Molló

Mapa de situació de Molló 


 Càmera: Olympus C-760UZ