Detall de l'absis de l'església de Santa Eulàlia, d'Erill la Vall

divendres, 24 de setembre del 2010

Sant Joan de Cornudell, Berguedà


La petita església de Sant Joan de Cornudell es troba situada al nord-est del poble de Castellar de N'Hug, damunt d'un espadat de roques rogenques. El seu entorn és desolat, silencios i aspre. La rusticitat de l'església dona a aquest paratge una bellesa singular.
Sant Joan de Cornudell formava part de l'antiga baronía de Mataplana i de la jurisdicció eclesiàstica del bisbat d'Urgell. La primera notícia del lloc el relaciona, l'any 921, amb les possessions del monestir de Sant Joan de les Abadesses.
Cornudell és el nom d'una vila alt-medieval, un primer focus de poblament a l'alt Berguedà. Com a centre d'aquesta vila devia construir-se l'església de Sant Joan, la qual no degué ésser mai parròquia, per que no s'esmenta com a tal en la visita al deganat de Berga de l'any 1312. Sant Joan des del camí d'accés a l'ermita

Sant Joan de Cordudell és una senzilla construcció que consta d'una sola nau, perfectament orientada, coberta amb volta de canó. La part de llevant de l'edifici la constitueix un cos de construcció que probablement substituí l'absis original del temple, però aquesta indicació és pendent de comprobació.

Part de llevant de l'ermita

El mur de ponent, que és rematat per un campanar d'espadanya d'una sola obertura, té oberta una petita espitllera.

El mur de ponent amb el campanar i l'espitllera

El mur de migjorn és el que presenta més particularitats. Està reforçat per tres contraforts per tal d'evitar l'esfondrament de l'edifici. En aquest mateix mur i desplaçada vers el costat de ponent hi ha la porta d'entrada. Es tracta d'un element senzill fet amb uns carreus molt bonics de pedra, els quals formen dos arcs de mig punt en degradació, fets amb carreus petits. Al costat de la porta i al nivell del seu arc hi ha un parell de filades en opus spicatum. En aquest mateix pany de mur i gairabé tocant un dels contraforts hi ha un altra espitllera.


El mur de migjorn

Detall de la porta d'entrada

Tot l'edifici ha estat fet amb un aparell molt rústic, amb uns bloc escairats a cops de maceta, de mides força desiguals i disposats en filades irregulars, arrenglerades i lligades amb un morter a base d'argamassa i calç. Tot plegat constitueix un conjunt primitiu i rudimentari, però dins el paisatge on fou construit li confereix un aspecte d'extraordinari asceticisme.
L'edifici és una construcció possiblement del segle Xl. 
L'església avui resta sense culte i depèn de la parroquia de Santa María de Castellar de N'Hug

Detall del campanar i de la teulada

El paisatge des de la banda de migjorn


Sant Joan de Cornudell situat dins el seu entorn paisatgistic

Placa commemorativa de la seva restauració l'any 1999

( Font del texte, i per a més informació: Catalunya Romànica, Enciclopèdia Catalana )

Reportatge realitzat l'Agost del 2010

Càmera: Nikon D5000
Objectiu: Nikkor DX 18 - 55 mm.


dimecres, 1 de setembre del 2010

Sant Salvador de Predanies, Prats i Sansor, Cerdanya


L'església de Sant Salvador és al sud-oest del poble de Prats, sobre el barranc de Torrelles, prop del coll de Saig.
Les primeres noticies d'aquesta capella datan de la darreria del segle XII, quant consta que l'ecclesiam Sancti Salvatoris de Predances fou assaltada i totalment saquejada pels homes del comte Ramón Roger de Foix i del vescomte Arnau de Castellbò, defensors de la filosofía càtara.
Aquesta capella fou restaurada a l'inici de la dècada del 1960 i el seu altar fou consagrat l'any 1963 per l'abat Escarré del monestir de Montserrat.
És un petit edifici d'arquitectura senzilla, d'una sola nau capçada a llevant per un absis semicircular llis, sense cap tipus d'ornamentació.
Els murs de l'església no arriben al metre de gruix, cosa que fa suposar que la nau estava coberta a l'origen amb entramat de fusta i que posteriorment fou substituïda per una volta de canó de perfil semicircular.


Façana nord de l'església. Al fons la Tossa d'Alp

El parament exterior dels murs és fet de pedra local, lleugerament treballada, sense que es vegin senyals de finestres d'època romànica. En canvi es conserva una porta en el mur de migdia, que era l'entrada originària.


Detall de la porta del mur de migdia

El frontispici de ponent fou totalment modificat en el segle XVIII, on es troba actualment la porta d'accés a l'església i un ull de bou, i és capçat per un campanar d'espadanya d'un sol ull.


El frontispici amb la porta d'accés, l'ull de bou i el campanar

Detall de l'ull de bou i el campanar

Detall de la porta d'entrada

L'absis és molt senzill, de parets gruixudes i un parament rústec de pedres simplement desbastades, col.locades en filades irregulars. Al centre s'obre una finestra de doble esqueixada.
L'interior de l'església és coberta amb una volta de canó

L'absis i els contraforts del mur de llevant

L'absis

L'absis i la façana nord


L'interior de l'església

Sant Salvador de Predanies amb la Tossa d'Alp al fons

( Font del texte, i per a més informació: Catalunya Romànica, Enciclopèdia Catalana.)

Reportatge realitzat l'Agost del 2010

Càmera Nikon D5000
Objectiu: Nikkor DX 18-55 mm