Detall de l'absis de l'església de Santa Eulàlia, d'Erill la Vall

diumenge, 11 de setembre del 2011

Sant Miquel de Cruïlles, Baix Empordà


L'antic monestir benedictí de Sant Miquel de Cruïlles i el poble del mateix nom estan situats sobre d'un turó a 1 Km. a l'oest de la vila de Cruïlles.

L'any 1057, la comtessa Ermessenda de Barcelona féu un llegat de 30 mancusos a " Sancti Michelis de Crudilias", en una data en què ja havia monjos i els seus fundadors l'uniren al monestir italià de San Michele della Chiusa, al Piemont.
El monestir apareix esmentat al testament del cabiscol Ponç de l'any 1064, en una donació del seu nebot Berenguer Amat de l'any 1102 i al testament d'aquest personatge de l'any 1121, en el qual el monestir fou un dels principals beneficiats.
Des de l'any 1144 hi era sotmesa l'església parroquial de Santa Eulàlia de Cruïlles i el petit priorat de Sant Genís de Rocafort.
L'any 1485 fou saquejat pels remences i el 1592 el papa Climent VIII l'uní a Sant Pere de Galligants com a priorat.


 De l'antic conjunt monàstic de Sant Miquel de Cruïlles, avui no en resta pràcticament res més que la seva església i alguns panys de mur, tanmateix molt interessants, del que foren les seves dependències.
L'església de Sant Miquel de Cruïlles és un edifici de planta basical, de tres naus amb transsepte, amb un pis d'arcuacions llombardes, entre lesenes, als absis amb sèries de dues, i amb un fris seguit als murs laterals de la nau.
La cúpula és poc prominent i a l'exterior forma un cimborri que té les cantonades esmussades. Aquesta forma sembla que és producte d'alguna refecció tardana.


Restes de mur de les antigues dependències 

 Detall de la finestra de l'antic mur

Les tres naus, cobertes amb volta de canó, eren dividides en cuatre trams mitjançant uns arcs torals, el quals es recolzen sobre pilars de secció cruciforme.
El transsepte, també cobert amb volta de canó, sobresurt marcadament dels murs laterals.
La cúpula té la volta semiesfèrica, lleugerament ovalada i se sosté en els angles sobre unes petites trompes.
La part occidental de les naus, on hi havia la porta, coberta amb un simple arc extradossat amb llosetes, s'esfondrà. Al segle XVI fou construïda una nova façana i restaren inutilitzades les crigies i l'antic frontis.
Aquesta façana del segle XVI té la porta rectangular i una rosassa de forma oval. El mur lateral de migjorn de les naus és força enrunat en la seva part de ponent, a causa de l'ensorrament abans esmentat.
Malgrat tot, en aquest lloc hi ha una petita porta lateral d'un sol arc de mig punt. La part restant d'aquest mur és protegida amb grossos contraforts. El mur lateral de tramuntana de les naus fou també reforçat amb cuatre contraforts.

El mur lateral de migjorn i la torre del campanar


Els absis

Els absis tenen unes voltes de quart d'esfera i s'obren a través d'un arc en gradació sense plecs als brancals.

Les arquacions dels absis

El campanar, obra dels segles XVI i XVII, és una torre de planta quadrada, la qual s'aixeca a l'extrem nord-oriental de l'església.

La torre del campanar


El parament de l'edifici ha estat fet amb petites pedres sense treballar, o retocades molt lleugerament, les quals han estat disposades en filades ben seguides. Només en algunes parts de la construcció, com ara obertures, faixes, etc., apareixen uns carreus ben escairats i allisats de pedra sorrenca. A l'absis central, hi ha fragments de maó romans, reaprofitats en l'obra. Les finestres de doble biaix alternen, en tota l'esglesia amb les de'un sol vessant, que es troben situades al mur de tramuntana.

 Retol informatiu del monestir

 La vila de Cruïlles des de Sant Miquel de Cruïlles


(Font del texte i per a més informació: Catalunya Romànica, Enciclopèdia Catalana)

Reportatge realitzat l'Agost del 2010


Càmera: Nikon D5000
Objectiu: Nikkor 18-55 DX